Rút tiền tại ATM không được bịt khẩu trang

Khi sử dụng ATM, chủ thẻ không được che mặt hoặc ngăn ngừa camera ghi hình. Nếu cố ý vi phạm, ngân hàng có quyền từ chối giao dịch.

Đây là một trong những quy định mới được nêu ra tại dự thảo lần ba thông tư hướng dẫn về trang bị, quản lý, vận hành hệ thống ATM vừa được Ngân hàng Nhà nước đưa ra lấy ý kiến.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu ngân hàng phải trang bị gương chiếu hậu tại máy ATM để trong khi giao dịch khách hàng quan sát phía sau. Trên máy ATM, ngân hàng còn phải lắp thiết bị chống sao chép, đánh cắp thông tin thẻ.

Tại dự thảo thông tư, Ngân hàng Nhà nước cũng chuẩn hóa thời gian giải quyết, tra soát khiếu nại đối với giao dịch ATM nội mạng là 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của khách hàng. Với giao dịch ngoại mạng, thời gian giải quyết là 12 ngày.

Thời gian khắc phục sự cố ATM tối đa là 72 giờ kể từ thời điểm sự cố xảy ra. Trường hợp ATM hết tiền, ngân hàng phải tiếp quỹ trong 4 giờ làm việc. Nếu ngoài giờ làm việc thì thời gian tiếp quỹ không quá 15 giờ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *