Sơ đồ tổ chức

  • Để phù hợp với cơ chế thị trường và thực tế sản xuất, Kim Sora áp dụng một sơ đồ tổ chức chặt chẽ, linh hoạt và khoa học nhất, nhằm mang lại năng suất và hiệu quả cao nhất cho công ty
  • Thế mạnh của KimSora là có đội ngũ cán bộ quản lý và công nhân viên trẻ trung, năng động, kỹ thuật chuyên môn và trình độ tay nghề cao. Đặc biệt là thành phần ban giám đốc và đội ngũ quản lý đã từng học tập và công tác nhiều năm tại đất nước Nhật Bản, có thể giao tiếp thành thạo bằng cả tiếng Anh cũng như tiếng Nhật, KimSora có thể đáp ứng mọi nhu cầu hợp tác của cả trong cũng như ngoài nước.
  • Ngoài việc không ngừng nâng cao trình độ tay nghề cho đội ngũ cán bộ công nhân viên hiện tại của công ty, KimSora cũng thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương trên địa bàn nhà máy, nhằm mở các lớp dạy nghề cũng như tạo thêm công ăn việc làm cho người dân địa phương