kim sora
KIM SORA
gia công may mặc kim sora

VĂN HÓA KIM SORA

  • Sự thành công trong kinh doanh không chỉ nhờ vào chất lượng sản phẩm mà còn có sự đóng góp và nỗ lực của mỗi nhân viên.
  • Thấu hiểu điều này, Công ty TNHH Kim Sora luôn coi nguồn nhân lực là tài sản quan trọng. Mỗi thành viên Kim sora luôn chủ động, cố gắng học hỏi, phấn đấu không ngừng để hoàn thiện bản thân, lấy văn hóa Công ty làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động.
  • Với tốc độ làm việc cao, hiệu quả và tính kỷ luật đã thấm nhuần trong từng hành động của CBNV đã tạo nên sức mạnh tổng hợp đưa Kim Sora có những bước phát triển vượt bậc trong hoạt động kinh doanh. . Tận tâm, nhiệt tình không chỉ là đặc điểm nổi bật trong công việc mà còn là nét văn hóa đặc trưng của Kim Sora.
  • Công ty TNHH Kim Sora luôn tạo ra một môi trường làm việc năng động, sáng tạo và đổi mới – nơi mỗi thành viên được phát huy hết khả năng, có cơ hội thăng tiến nghề nghiệp và luôn được ghi nhận cho những đóng góp của mình. cho sự phát triển của Công ty.
  • Kim Sora luôn “tôn trọng tự do dân chủ”, “khuyến khích chủ động sáng tạo” nên đã xây dựng được một đội ngũ nhân viên trẻ năng động, nhiệt huyết và gắn bó với công việc. Điều đó đã được thể hiện qua những chuẩn mực trong công việc, trong giá trị cốt lõi của hoạt động kinh doanh.

Văn hóa thể thao, giải trí, chăm sóc sức khỏe

Sau thời gian làm việc căng thẳng để tái tạo sức lao động hiệu quả, gắn kết các thành viên, động viên và luôn chia sẻ với anh em. Kim Sora xây dựng môi trường văn hóa vui chơi, giải trí lành mạnh như các hoạt động: Thể thao, văn nghệ, giao lưu, tham quan, du lịch, khám sức khỏe định kỳ… được Đoàn trường tổ chức thường xuyên. thường xuyên trong năm trên cơ sở quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động.