Văn hóa Kim Sora

  • Sự thành công trong kinh doanh không chỉ nhờ vào các sản phẩm chất lượng mà còn nhờ vào sự đóng góp nỗ lực hết mình của từng cán bộ công nhân viên (CBCNV).
  • Hiểu được điều này công ty TNHH Kim Sora luôn coi yếu tố nhân sự là tài sản quan trọng. Mỗi thành viên của Kim sora luôn chủ động, nỗ lực học hỏi, phấn đấu không ngừng để hoàn thiện bản thân, lấy văn hóa Công ty làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động.
  • Với tốc độ làm việc cao, hiệu quả và tuân thủ kỷ luật đã thấm nhuần trong mọi hành động của cán bộ công nhân viên (CBCNV), tạo nên sức mạnh tổng hợp đưa Kim Sora phát triển vượt bậc trong các hoạt động kinh doanh. Sự tận tâm, nhiệt huyết không chỉ là đặc điểm nổi bật trong công việc mà cũng là nét văn hóa đặc trưng của Kim Sora.
  • Công ty TNHH Kim Sora luôn tạo một môi trường làm việc năng động, sáng tạo và đổi mới – nơi mà mỗi thành viên đều được phát huy hết khả năng, cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp, luôn được ghi nhận về những đóng góp cho sự nghiệp phát triển của Công ty. 
  • Kim Sora luôn “tôn trọng tự do dân chủ”, “khuyến khích chủ động sáng tạo”, vì thế đã xây dựng nên đội ngũ nhân sự trẻ năng động, tâm huyết và gắn bó Công ty. Điều đó đã được thể hiện thông qua những chuẩn mực trong công việc, trong giá trị cốt lõi của họat động kinh doanh.

Văn hóa vui chơi, giải trí, chăm sóc sức khỏe

  • Sau thời gian làm việc căng thẳng để tái tạo sức lao động hiệu quả, gắn kết với các thành viên, động viên tinh thần và luôn sẻ chia cùng anh em. Kim Sora xây dựng môi trường văn hóa vui chơi, giải trí một cách lành mạnh như những hoạt động: Thể thao, văn nghê, giao lưu, tham quan, du lịch, khám sức khỏe định kỳ….được Công đoàn tổ chức thường xuyên trong năm dựa trên quỹ khen thưởng, phúc lợi của nhân viên.