ISO 13485:2016

Chứng nhận ISO 13485:2016 là hệ thống tiêu chuẩn về quản lý chất lượng sản phẩm, được công nhận trên toàn thế giới.

Doanh nghiệp nào có sản phẩm đạt tiêu chuẩn do ISO quy định; Chứng chỉ ISO 13485 được cấp. Khi đạt chứng chỉ ISO 13485 chứng tỏ doanh nghiệp có hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả, đáp ứng các tiêu chuẩn chung của quốc tế.

CHỨNG NHẬN 

TIN TỨC &

SỰ KIỆN