“Rice ATM” spread the kindness of Vietnamese people to the world

More than food, these free rice generators are giving away their kindness day and night, spreading the kindness of Vietnamese people to the world during the Covid-19 season.

“Vietnam is not the most developed country in the world, but it is definitely one of the most compassionate countries.” A foreign reader exclaimed in an article published in The Straits Times newspaper of Malaysia about the “rice ATM” installed in Vietnam to help the poor have food to avoid hunger during the epidemic season.

Hưởng ứng chung tinh thần của toàn dân tộc và đất nước, ngày 20/04/2020, Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ, Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ tổ chức chương trình “ATM hạt gạo yêu thương” thông qua việc lắp đặt 2 máy “ATM gạo”, nhằm phát gạo miễn phí cho người khuyết tật và người dân khó khăn trong mùa dịch covid-19 ở thành phố biển xinh đẹp tại địa điểm: Thành Đoàn Đà Nẵng (71 Xuân Thuỷ – Khuê Trung – Cẩm Lệ – TP Đà Nẵng)

Là một đơn vị sản xuất Khẩu trang, Kim Sora đã trao tặng 12.500 khẩu trang y tế, đóng góp một phần vào công cuộc lan tỏa sự tử tế, và cùng nhau chung tay vượt qua đại dịch Covid 19 này.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Cảm ơn những tấm lòng vàng đã giúp yêu thương được lan tỏa trên toàn quốc. Nhìn những món quà được đón nhận với sự trân trọng, mới thấy nhiều người thật sự cần gạo thời điểm này.

Leave a Reply

Your email address will not be published.