(Tiếng Việt) Kim Sora – đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua 2020 do Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Đà Nẵng trao tặng.

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Leave a Reply

Your email address will not be published.