ISO 9001:2015

Chứng nhận ISO 9001: 2015 là hệ thống tiêu chuẩn về quản lý chất lượng sản phẩm, được công nhận trên toàn thế giới.

Bất cứ một doanh nghiệp nào có sản phẩm đạt đủ những tiêu chuẩn mà ISO đề ra; thì được cấp chứng chỉ ISO 9001. Khi có được chứng chỉ ISO 9001; chứng tỏ doanh nghiệp có hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả và đáp ứng những tiêu chuẩn chung của quốc tế.

GIẤY CHỨNG NHẬN

Tin mới & sự kiện